събота, 30 март 2013 г.

ВАС отменя решение на ДКЕВР - „цена за достъп” до мрежата за ВЕИ е незаконна

С Решения от 13.03.2013г. Върховният административен съд (ВАС) отменя „цената за достъп” до мрежата за ВЕИ централи, въведена от ДКЕВР с Решение Ц-33/14.09.2012. Очакват се сходни решения и по останалите за решаване няколко стотин съдебни производства, заведени във ВАС от ВЕИ производители. Решението на ВАС на първа инстанция отменя „цената за достъп” и осъжда ДКЕВР да заплати на съответните производители направените разноски по делото. Според ВАС, „цената за достъп” е определена при неспазване на материално-правните норми от страна на ДКЕВР. Основните мотиви на съдебното решение атакуват дискриминационното отношение на регулатора и създаването на неравнопоставеност между различните енергийни предприятия. Мотивите засягат и липсата на обективни критерии за калкулиране на „цената за достъп“, непрозрачността на взетото от ДКЕВР решение, нарушаване на принципите на конкуренцията и др. Друг основен момент в документа заема липсата на основания за размера и вида на определените цени. Напомняме, че ДКЕВР определи „цена за достъп” на ВЕИ до мрежата не въз основа на реално направени разходи от страна на Електроразпределителните предприятия (ЕРП) за управление на енергийната мрежа, а на база приход от преференциалните цени на ВЕИ обектите и датата на въвеждането им в експлоатация. БФА отправя призив към Министерски съвет да освободи незабавно членовете на ДКЕВР и да избере изцяло нов състав, за да може регулатора да бъде припознат като легитимен орган от българското общество, от бизнеса и от останалите държавни институции. Напомняме, че всички членове на ДКЕВР са в оставка, а новоназначеният председател и доскорошен заместник министър на енергетиката – г-жа Евгения Харитонова – все още е вписана в търговския регистър като член на борда на Националната електрическа компания (НЕК). Относно решението на ВАС: За момента е отменена „цената за достъп” за фотоволтаични централи, изградени през 2010 и началото на 2011 година, на които се отнемаха 20% от прихода, както и за изградените обекти през първата половина на 2012г с производствен капацитет над 30 киловатпика, за които „цената” отнемаше 39% от прихода. ВАС се произнася за част от централите, тъй като жалбите на производителите са групирани според конкретния раздел на Решение Ц-33/14.09.2012, която ги засяга. Фотоволтаичната индустрия приветства решението на ВАС и очаква сходни решения във връзка с останалите категории и типове производства от ВЕИ. Решенията отменят цената за достъп по следните категории обекти: 1. Цена за достъп на ВЕИ до мрежа по Раздел III - за фотоволтаични централи, чиито преференциални цени са определени с решение № Ц-18/20.06.2011г на ДКЕВР - т.12 за ФЕЦ с инсталирана мощност над 200 kWp, въведени в експлоатация в периода 01.01.2012-30.06.2012 г. – 189,38 лв./МВтч; 2. Цена за достъп на ВЕИ до мрежа по Раздел III - за фотоволтаични централи, чиито преференциални цени са определени с решение № Ц-18/20.06.2011г на ДКЕВР, т. 10 за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp, въведени в експлоатация в периода 01.01.2012-30.06.2012 г. – 221,29 лв./МВтч; 3. Цена за достъп на ВЕИ до мрежа по Раздел I - за фотоволтаични централи, чиито преференциални цени са определени с решение № Ц-018/31.03.2010г на ДКЕВР, т. 2. за ЕЦ с фотоволаични модули над 5 kWp –145,66 лв./МВтч.

bpva.org

ВЕИ-централи възмутени, че са набедени като виновници за проблемите с тока

Възмущението си, че са набедени като основните виновници за проблемите с балансирането на електроенергийната система заради ръста на производството на ток от възобновяеми източници и спада на вътрешното потребление и на износ, изказаха в сряда от Българската фотоволтаична асоциация (БФА). Организацията също така недоволства от изявленията от предишния ден на шефовете на “Българския енергиен холдинг“ (БЕХ) Михаил Андонов и на “Електроенергийния системен оператор“ Иван Йотов , че вече ще се спира без предупреждение за 48 часа изкупуването на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ), ако има излишък от производство. Според асоциацията е скандално високопоставени държавни чиновници да правят популистки изказвания и да манипулират общественото мнение, а трябва да спазват ясно разписаните евродирективи и българско законодателство, според което е даден приоритет на диспечиране за ВЕИ-централите. Текстовете не допускат свободни интерпретации относно това, какво представлява “гарантиране сигурността на системата”, посочват от БФА. “Недопустимо е внушението, че ВЕИ са вредни за системата и следва да бъдат ограничавани според интереса на един или друг чиновник. Ако г‐н Андонов и г‐н Йотов не желаят да спазват законите на България и не се чувстват способни да изпълняват служебните си задължения по управление на процесите в енергетиката, редно е да освободят заеманите от тях постове“, пише в изявлението на асоциацията. Тя също така настоява да се срещне идния понеделник или вторник с представители на БЕХ, НЕК и ЕСО за ясно дефиниране на актуалните проблеми и набелязване на допустими решения. От БФА също така твърдят, че не ВЕИ-тата са виновни за изключването на шест въглищни блока от комплекса “Марица Изток“ на 3 март. Тогава слънчевите централи, които по обяд са били в пиков режим на работа, са покривали най-много 18.5 на сто от консумацията в страната и то по обяд. В останалите часове на деня техният дял е бил значително по-малко.

mediapool.bg

сряда, 10 октомври 2012 г.

Семинар: Възобновяеми енергийни източници. Регионални енергийни стратегии.

"НИСИ Консулт ЕООД" организира тридневен семинар на тема: "Възобновяеми енергийни източници. Регионални енергийни стратегии" Семинарът ще се проведе на 24-25-26 ОКТОМВРИ 2012 г. (сряда, четвърък и петък) гр. София, хотел "Шипка", бул "Тотлебен" 34А Лектори на семинара: Милена Янузова – юрист, консултант и експерт по ВЕИ Васил Кутинчев – бивш директор на Дирекция „Присъединяване на Алтернативни и Възобновяеми енергийни източници” в ДКЕВР Елеонора Негулова – консултант, председател на УС на НСУП, НСМСБ Атанас Станков – управител на консултантска фирма “ ВЕИ & ЕЕЕ” Проф. Александър Трифонов – експерт, сертифициран консултант по управление - SMS Такса за участие: 480 лв. за 1 участник. В цената са включени: 1. Кетъринг: 2 кафе паузи – кафе и закуска и един обяд. Сандвичи, безалкохолни напитки и лека следобедна закуска. 2. Учебни помагала: Папки, химиkалки. 3. CD за всеки участник: CD с презентации по темите 4. Информация: по темите разпечатана на хартиен носител. 5.Сертификат за преминато обучение: на всеки участник се издава сертификат за преминат семинар по съответната тема. Ако желаете да научите повече за семинара, може да разгледате пълната програма на www.nisi-bg.org

петък, 27 януари 2012 г.

Брауновият газ - мечтата на човечеството за гориво от чиста вода

От десетилетия наред е актуална темата за екология, опазване на околната среда и алтернативни горива. От десетилетия наред учените правят дребни крачки към подобряване ефективността на изграрянето на горивата и намаляването на вредните емисии. Оказва се обаче, че и от десетилетия наред съществува технология, която превърща утопичната идея за извличане на енергия от чиста вода в реалност, даваща изцяло нови хоризонти и поле за развитие на съвременната индустрия.Годината е 1971. Българският учен Илия Вълков, след години гонения от тогавашната власт, вече установил се далеч от България и сменил името си на Yull Brown (Юл Браун), прави епохално откритие, следвайки собствената си вяра и страстта си към науката. Технологията включва две стъпки - първата е електролиза на водата (известна от десетилетия), при което се разделят кислородът и водородът на смес от кисород и водород в стохиометрично (обемно) отношение 1:2 и втория, ключов момент - оказва се, че при смесването обратно на двата газа дори под налягане не се получва експлозия, а точно обратното - сместа имплодира, намалявайки собствения си обем 24 пъти. Тази газова смес получава името Браунов газ и тя има много специфични свойства, нехарактерни за никое от познатите ни вещества.

Демонстрациите на Брауновият газ са невиждани: синкав пламък от малка горелка прогаря идеален чист отвор както в дървена плоскост, така и в метален лист, та дори в мраморна плоча. В същото време горелката може да се държи с гола ръка почти до самата дюза. Поднесен към волфрамова пръчка (температурата на топене на волфрама е 3422 градуса) горящият HHO газ пердизвиква бял пламък и пръчката започва да се изпарява в единия край, докато другия е достатъчно студен да се държи с ръка. Тестван върху тухла първо я глежосва и после тухлата се стапя. Към друга пламъкът запоява парче стъкло, към него мед, а към медта - парче стъкло. После през всичките спойки пробива идеално гладък отвор. Изотопът америций 241, който излъчва 16 00 кюри радиация в минута, след 2-минутно излагане на пламъка става почти безвреден, колкото е фоновата радиация.

Наблюдава се поведение, непознато при известните ни до момента газове - Брауновият газ мени температурата си според материала поднесен пред него, като може да топи свякакви материали. Приложенията му са безбройно много - да изгаря и разгражда радиоактивни и токсични отпадъци, да превръща водата в гориво, да произвежда електричество, да създава вода с пустинята, да пречиства руди...

В автомобилната индустрия октритието на Илия Вълков би могло да предизвика революция. Вече са известни множество успешни опити на прилагане на газа като добавка към горивата за подобряване ефективността на изгаряне и повишаване на мощността. Разходът на гориво спада с 15-40% (някои случаи докладват и за 100%, т.е. двигател използващ само HHO-газ), а постиженията при мощността са 15-20% повишаване. В силовите автомобили технологията има много сериозно бъдеще, макар и до момента да е непопулярна за такива цели. Макар и все още апокрифно и любителски, опитите продължават да изненадват с нови и нови начини на приложение и нарастващата нужда от алтернативни енергоизточници кара големите компании да обръщат по-сериозно внимание на често пренебрегваното като "магическо" и "окултно" откритие на нашия учен.

Източникhttp://old.motorsport.bg

Етанол Свари си сам!Една нова компания се надява да спечели, като промени петролните навици на хората, пише Тимоти Гарднър, популярен автор на Reuters в областта енергия и околна среда.
Етанол вече може да се произвежда и в домашни условия, като за целта не е необходимо да се преработва ценното зърно, следователно и не се подклажда кризата на хранителните стоки, повишила цената на изхранването в целия свят.

Фирмата E-Fuel Corp в четвъртък представи първата в света машина, която позволява на домакинствата да произвеждат свой собствен етанол и с горивната смес директно да захранват автомобилите си. Уредът се нарича MicroFueler.

Преносимото устройство се продава за $10,000. То наподобява колонката с маркуч на бензиностанциите - с тази разлика, че няма брояч, който да отчита все по-високи цифри на екранчето ЦЕНА, които свиват сърцето на автомобилиста, конкуриращ се с целия свят за все по-ценното гориво.

Под колонката няма подземен резервоар - задният й край е включен в домашните системи за електричество и вода. Произвежданият в къщи етанол е на цена $1 за галон, или под 35 стотинки литъра.

От компанията казват, че един от най-силните моменти за продажба е сладкият аромат от машината. Горивото се ферментира от захар, цената на която е исторически ниска, тъй като глобалните доставки надвишават търсенето.

Също така се изтъква, че с новото устройство се преодолява ахилесовата пета на етаноловата система в САЩ - зависимостта от преработката на царевица - обвинявана в покачване на глобалните цени на храните. „Няма майка в Америка, викаща, че децата й не получават достатъчно захар", шегува се Том Куин, основател и главен изпълнителен директор на E-Fuel.

Естествено рафинираната „трапезна" захар е твърде скъпа, така че E-Fuel обещават да свържат купувачите на инсталацията с доставчици на захар на едро, особено на не-ядивна захар от Мексико, струваща много по-малко от тази в магазина.

Освен това има изгледи производителите на домашен етанол да получат и въглеродни кредити, с които всъщност да покрият разходите си за суровина, тъй като производството на етанол от захар причинява далеч по-малки емисии по сравнение с царевицата.

„Ще разбием традиционната етанолова система", твърди Куин. Той е компютърен специалист, създател на компютърни игри, вложил в компанията „милиони, но не много милиони долари".

Според Куин, въпреки високата цена, машината се изплаща много бързо. Инвестицията при семейство с два автомобила, изминаващи общо 50,000 км годишно и цена на бензина средно $3.60 за галон се изплаща за по-малко от две години. Устройството може да произвежда 132 литра стопроцентов етанол седмично.

Исторически справки показват, че цена на бензина от $1 за галон не е виждана поне от 1985 г. насам. При сегашните пазарни, геополитически и геоложки дадености, цена от един долар за галон бензин някога в бъдещето изглежда малко вероятна.

Разбира се има и скептицизъм относно MicroFueler. Професор в Корнуелския университет заявява: „Съмнявам се, че ще работи". На професора може да се прости - той е изследвал няколко десетилетия икономиката на етанола и е достигнал до мнението, че производството трябва да се концентрира във все по-големи и по-големи рафинерии, за да се постигне икономия от мащаба.

От E-Fuel отвръщат, че машината е ефективна по начин, който големите заводи за етанол не могат да постигнат, защото тя премахва водата от горивото с помощта на специални фини филтри и това намалява разходите за дестилиране на водата от горивото.


Автор: Money.bg

Технология водород Cell, вълната на бъдещето.


Hidrogen Cell Technology, вълната на бъдещето Само си помислете! Да бъдеш в състояние да карам колата си с вода за гориво. Представете си концепция, дърпа колата си в алеята на приемането на вашите градински маркуч и попълване на резервоара с гориво. Ако само тя може да бъде вярно. Ами по начин, който е. Позволете ми да обясня. Тази технология не се основава на замяна на гориво с вода, но всъщност повишаване на ефективността или превозно средство, газ или дизел, с водород. Какво е водород и как се формира? Водороден газ се състои от две части водород HHO една част кислород следователно имате HHO газ. Този газ е по-Oxyhydrogen, хидрокси или най-често се нарича и газ Браун. Този газ се произвежда от генератор на водород клетки, които се завтече малко количество електроенергия от колата си батерията. Генераторът водород клетки се състои от поредица от плочи от неръждаема Стийл, който е свързан с електроди и потапяне във вода. Тези електроди, когато властта се въвежда, електролиза се извършва и се разделя на молекулярната структура на водата на водород и молекулярен кислород, което от своя страна е HHO газ. В HHO газ се извършва в колата си на двигателя чрез вакуум маркуч свързан към колата си всмукателна система. Air и HHO газ е след това в съчетание с гориво се използват в автомобила дали е бензин или дизел. Тъй като Air и HHO газ навлиза в двигателя се увеличава пламък разпространение. Тъй като водород изгаряния по-горещо от газ повече от въглероден депозит са изгорени. Това означава, че изгарят повече от гориво, което преди да излезе си ауспуха. С по-малко въглероден депозити на двигателя се загрява. С тази технология ефективността на двигателя до голяма степен ще се увеличи. Вие ще забележите увеличение в конски сили, изпълнение и най-доброто от всичките си пробег. И въпреки че цената на горивото се покачва е ваш всъщност намалява. Доста невероятно. С горивото се изгарят повече напълно има по-малко отпадъци, които постъпват на вашата опашка тръби и повече кислород. С по-малко емисии на вашата опашка тръби на по-малко щети се прави за нашата околна среда. Следователно ние имаме зелена среда. Помислете колко чиста околната среда би било, ако всички автомобили, камиони, RVs и др. ще се изисква да инсталирате такава единица. Нашите големи деца могат да имат много по-добро място за живеене. Нека GO GREEN и настоява за използването на водороден генератор на всички превозни средства.

ГЕНЕРАТОР НА ГАЗ НА БРАУН


ГЕНЕРАТОР НА ГАЗ НА БРАУН” е нова, революционна технология, която:

· Позволява реализиране на икономия на гориво

· Увеличаване на пробега с до 50% със същото количество гориво

· Увеличаване мощноста на двигателя с до 20%

· Подобряване на изгарянето на гориво-въздушната смес

· Намаляване на отлаганията на нагари по двигателя

· Увеличаване живота на двигателя

· Увеличаване до 2 пъти пробега между 2 смени на масло

· Намаляване на вредните емисии в отработените газове

Комплекта на генератора на Газ на Браун се състои от специални електроди, направени от неръждаема стомана, потопени в резервоар – „Клетка”, захранващ модул PWM (импулсен модулатор), допълнителен резервоар (разширителен съд) и ако е необходимо електроника – оптимизатор на гориво-въздушната смес (само за инжекционни системи и HDI двигатели).

Газ на Браун се получава чрез електролиза на водата в която има добавен катализатор.

Процесът на разлагане на водата протича в „Клетката”. Резервоара е предназначен за съхранение на водата и охлаждане на произведения газ, а също така и за снабдяване на Сухата клетка с електролит.

В сухата клетка, от специален електролит (вода и катализатор), с помощта на електролиза, молекулата на водата се разделя на две свободни молекули водород и една кислород – това всъщност е „Газ на Браун”.Катализаторът е вещество което не се отделя с газа и не попада в двигателя, а остава във водата и служи за подобряване електропроводимоста на водата за да се увеличи количеството произведен газ. Генерираният газ излиза от горния щуцер на електролизера и отива в друг съд резервоар (разширителен съд), където се охлажда от водата и се насочва към смукателния колектор на двигателя.Газът на Браун изгаря почти мигновенно с подаване на искра или възпламеняване на горивната смес. При горенето си развива температура до 6000 градуса и възпламенява и основното гориво.

В резултат на подобреното изгаряне на гориво-въздушната смес, се получава намаляване на разхода на гориво, повишаване на мощността на двигателя и повишен пробег между две смени на маслото, (намалява се отделянето на сажди, нагари и твърди частици при горенето).

При изгаряне на газа Браун в цилиндрите на двигателя се образува прегрята пара, която почиства буталата и клапаните от нагар, увеличава топлообмена между клапана и леглото на клапана и по този начин значително увеличава живота на двигателя.

Количеството на отделения от електролизера Газ на Браун се управлява от Модулатора (PMW), който регулира и ампеража. Може да се направи допълнителна оптимизация на количеството произведен газ в зависимост от оборотите на коляновия вал и подадената газ. Модулаторът е устройство, което призвежда ток с голяма честота, който увеличава почти двукратно производството на газ и ограничава големината на тока които консумира системата, с което предпазва алтернатора и акомулатора на автомобила.Тъй като изгарянето на горивно-въздушната смес с газ Браун е значително подобрено, е възможна корекция на качеството й, (обедняване), без това да довежда до намаляване на мощността. В тази връзка са разработени допълнителни електронни устройства, които оптимизаторат работата на двигателя с обеднена на основно гориво и обогатена с Газ на Браун гориво-въздушната смес. Благодарение на тази оптимизация се получава подходяща смес, с цел по-добра икономичност.

За корекция на сместа е възможно да се използва и ЧИП тунинг.

Всеки литър вода се превръща в 1866 литра газ Браун. За да получите оптимална икономия на гориво е необходимо производството на около 0,35 – 0,5 литра газ на браун на всеки 1000 кубически сантиметра.

Системата генерираща газ на Браун е изключително безопасна.

Тя не работи под налягане и не съхранява повече от половин литър газ за разлика от всички останали познати газови устройства за автомобили. Освен това при авария на автомобила и при загасване на двигателя производството на газ мигновенно спира.При евентуален пропуск в системата тъй като е летлив Газа на Браун се „изпарява” нагоре за разлика от пропан-бутана и метана които се натаяват. Не е нужно да носите бутилка с газ в автомобила си, а само един литър вода в резервоара, под капака! Един литър вода е достатъчен за 30 – 40 часа шофиране или изминаване на 800 – 1000 километра.

Освен това Газа на Браун гърми с имплозия – тоест обратно на експлозия. Имплозията е създател, а експлозията разрушител.

.

 

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in NewsGator OnlineSubscribe in RojoAdd to My AOLAdd to netvibesSubscribe in BloglinesAdd to The Free Dictionary