понеделник, 2 февруари 2009 г.

Изграждане на Водороден генератор


ЕЛЕКТРОЛИТ - Две добавки изпъкват като най-добрия избор за електролит, а те са: Калиева Основа (KOH) и Натриева Основа (NaOH). Калиевата основа работи като катализатор в процеса на електролиза, но в същото време не се изхабява. Можем да достигнем минимален разход на енергия, като бавно увеличаваме състава на KOH в електролита, като започнем от 5%(по тегло) и стигнем до 28%. След горната граница, нямаме полза от добавяне на KOH. Никога не прибавяме вода към NaOH или KOH, а обратното – към водата прибавяме останалите съставки с бавно темпо. Основен враг за каталитичните ефекти на KOH и NaOH е CO2. За това, при съхранението на химикалите от основно значение е да се предпази от достъп до въздух и пластмаси, които са потенциални носители на CO2.
ЛАМЕЛИ - Голямо подобрение се постига, като и двете страни на една ламела са обработени с шкурка №60 с водоравни и отвесни движения. Не се допуска замърсяването им и не се пипат с ръка, ползват се ръкавици. След това се прави почистване с оцет или лимонена киселина. След това всички ламели се събират в устройството и са потопени в електролит за най-малко три дни. Това ще породи бяло покритие на ламелите, което ще увеличи производителността. Ламелите след това се изплакват с дестилирана вода и се потапят в нов електролит.Оптималното разстояние между ламелите е между 3мм и 5мм. Ламелите са направени от висококачествена стомана клас 316.
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - Изчислено е, че за един ампер отговарят между 13 и 25 кв.см. площ ламели. Колкото е по-голямо напрежението, толкова повече газ ще произведем. Това правило, също има граница, понеже напрежението което е по-голямо от 1,24V е изгубено в производство на топлина в генератора. Докато напрежението в клетката е фиксирано, силата на тока който използваме зависи от състава на електролита. Трябва да приложим 2V електричество на всяка клетка(всяка двойка ламели), така че ако имаме 12V захранване, то 6 клетки са оптимален избор. Динамото на даден автомобил произвежда 13,8V напрежение, което значи, че Генератор със 7 клетки ще е оптимален вариант
ДВГ - автомобил захранен с хидрокси газ е идентичен с такъв на метан или пропан. Изпарител, плочка преди дебитомера, малка помпа за газта(може би е излишна дори) и това е. Двигателя, когато влиза в обороти сам си дърпа горивната смес от изпарителя, дебитомера и дроселовата клапа вършат останалата работа. Проблем може да се окаже ламбда сондата, поради прекалено ниските показатели в изгорелите газове, и ръждаемостта на сегментите и ауспусите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

.

 

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in NewsGator OnlineSubscribe in RojoAdd to My AOLAdd to netvibesSubscribe in BloglinesAdd to The Free Dictionary